Як прийняти до праці громадянина України

З 1 січня 2018 року діє нова форма заяви про видачу дозволу на роботу іноземця на території Республіки Польща, а також про продовження дозволу на роботу іноземця на території Республіки Польща. У зв’язку з цим подача заяви про видачу цього дозволу з 1 січня 2018 року буде можлива тільки на новому бланку. В іншому випадку заява вважатиметься поданою на неправильне формі (буде повернена за формальною помилкою).

Важливо:
Усі графи у висновках про видачу дозволу на роботу або про видачу продовженні дозволу на роботу, повинні бути заповнені у відповідності з інструкцією (зокрема, пункт 6.3, про судимості іноземця).
До заяви необхідно додати: заява суб’єкта, що доручає виконання роботи іноземцеві, відносно обставин, про які йдеться в статті. 88 1 ч. п. 3-7 закону від 20 квітня 2004 року. про сприяння зайнятості та установах ринку праці (заява роботодавця про судимості роботодавці), які є додатоками № 15 до наказу Міністра Сім’ї, Праці та Соціальної Політики від 7 грудня 2017 року. з питання видачі дозволу на роботу іноземного громадянина і запису заяву про доручення виконання роботи іноземцю на облік заяв (Dz. U з 2017 р., поз. 2345).
Необхідно обов’язково заповнити всі пункти заяви і розбірливо – іменем і прізвищем – підписатіся особі, уповноваженій – згідно з Національною Радою Судової влади– до представлення компанії. Дана заява не може бути підписано за дорученням.

Дозвіл на роботу не потрібно у випадку іноземця, який є громадянином Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, Росії або України, який виконує роботу за межами діяльності, зазначених у приписах, виданих на підставі ст. 90 п. 9 (дозвіл на сезонну роботу) у строк, що не перевищує 6 місяців протягом наступних 12 місяців, якщо районне бюро праці, перед початком роботи іноземця, падписало заяву про доручення виконання роботи іноземцю до обліку заяв, а робота здійснюється на умовах, зазначених у цій заяві.

Заяву про замір працевлештуваня іноземця подається через суб’єкт, котрий доручає виконання роботи, для запису заяви в реєстр заяв до районного бюро праці на період або періоди, зазначені датами.

Бюро праці, відповідне за місцем знаходження або місце постійного проживання особи, доручаючи виконання роботи іноземцю, підписує заяву про замір працевлаштування іноземця на облік заяви, якщо:

  • іноземець є громадянином Республіки Вірменії, Республіки Білорусі, Республіки Грузії, Республіки Молдова, Російської Федерації або України, та
  • робота іноземця не пов’язана з діяльністю, зазначеною в Розпорядженні Міністра Сім’ї, Праці та Соціальної Політики від 8 грудня 2017 року. з приводу підкласів діяльності згідно з Польської Класифікації Діяльності (ПКД), в яких видаються дозволи на сезонну роботу іноземця (Законодавчий Вісник 2017 року. поз. 2348), і
  • термін виконання робіт, зазначений в заяві про замір працевлештування іноземця, а також періоди роботи, виконуваної на підставі заяв, внесених у реєстр заяв складають у сукупності не більше 6 місяців протягом наступних 12 місяців, незалежно від кількості суб’єктів, котрі доручають цьому іноземцю виконання роботи.

Міський відділ праці в Кракові, робить запис заяви про намір працевлещтування іноземця на облік заяв для:

  • підприємців, які є фізичними особами індивідуального підприємця, які здійснюють підприємницьку діяльність, зареєстровані в Центральному Обліку та Інформації про Підприємницької Діяльності /CEIDG/ з місцем постійного перебування у Кракові;
  • суб’єктів, зареєстрованих в Національному Судовому Реєстрі, які мають штаб-квартиру в Кракові;
  • фізичних осіб, які не ведуть господарську діяльність та мають місце постійного перебування в Кракові.

 

Оплаты:
Перед подачею заяви особа, яка доручає роботу іноземцю вносить депозит у розмірі 30 злотих – окремо для кожного іноземця (згідно з Постановою Міністра Сім’ї, Праці та Соціальної Політики від 8 грудня 2017 року. про розмір платежів, зроблених у зв’язку з подачею заяви про видачу дозволу на роботу або дозволу на сезонну роботу, а також подачею заяви про доручення виконання роботи іноземцю).

Плата вноситься на рахунок:
Місткий відділ праці в Кракові
вул. Wąwozowa 34
31-752 Краків
номер рахунку: 49 1020 2892 0000 5002 0655 5124

Документи, що підтверджують оплату повиненні містити:

  • назва юридичної особи, що здійснює депозит (найменування юридичної особи/ім’я та прізвище, а також адресу місцезнаходження/місця постійного перебування роботодавця);
  • назва депозиту (заява про доручення роботи іноземцеві, а також дані іноземця – ім’я та прізвище іноземця, для якого зроблено заяву, разом із зазначенням дати народження).

 

Докладні відомості про заяви про намір працевлаштування іноземця:

Самостійний Відділ з питань Статистики та Публічної Інформації
та Інформацію про Послуги Офісу
кб. № 124
телефон (+48) 12 68-68-219;
e-mail: informacjapubliczna@gupkrakow.pl