Карта поляка

Детальна інформація про те, як отримати Карту Поляка українцю.

Визначення Карти поляка як документа для певної категорії іноземців.

Картою поляка є своєрідний, надзвичайно важливий для певної категорії громадян п’ятнадцяти країн, перелік яких наведено у Законі Республіки Польща «Про Карту Поляка», документ. Цим особливим посвідченням однозначно підтверджується приналежність власника чинної Карти поляка до Польського Народу. Важливо, що Карта поляка констатує та формалізує усвідомлене рішення громадянина – іноземця щодо тотожності власної національної з польською нацією.

В потенціалі Карта поляка документально підтверджує та чітко конкретизує зміст і характер прав її власника з урахуванням їх динаміки. Норми другого розділу Закону Польщі «Про Карту Поляка» законодавчо закріплюють права власника Карти поляка у польському суспільстві. Численні редагування самого Закону та розділу про статусні права іноземців, для яких дія отриманої Карти поляка є актуальною.

Не надаючи особі з функціонуючою Картою поляка власне статусу громадянина Республіки Польща, цей документ має високий потенціал щодо сприяння у перспективі отриманню польського громадянства.

Необхідно пам’ятати про те, що Картою поляка неможливо абсолютно підтвердити польське походження особи – вихідця з країни, яка входить до відповідного переліку держав, чиї громадяни мають шанси на її отримання, оскільки вона не є документом, самодостатнім у зазначеному сенсі.

Важливо знати, що Картою поляка фізична особа – її власник – не може користуватися як документом – перепусткою для вільного перетину кордону Республіки Польща, оскільки в її зміст не закладено функцій закордонного паспорта.

Карта поляка не має функції документа, яким її власникові надається невід’ємне право на постійне проживання на території Республіки Польща.

За зовнішнім виглядом Карта поляка є пластиковою картою з фотографією та біометричними даними власника, а також із вказівкою адреси проживання у Республіці Польща та номеру PESEL.

Хто має шанси на отримання Карти поляка.

Високі шанси безперешкодно отримати Карту поляка об’єктивно має фізична особа, яка добровільно, за власним внутрішнім переконанням офіційно декларує власну приналежність до складу Польського Народу. Разом з тим, таке декларування має супроводжуватися певними умовами. Насамперед, заявник клопотання про видачу Карти поляка має бути здатним переконливо довести свідоме ототожнення своєї особистості з польською нацією. При цьому така особа не має статусу громадянина Республіки Польща на момент заявки відповідного клопотання, а також не має належним чином оформленого дозволу на постійне проживання на території Польщі.

Домінуючими факторами у процесі реалізації наявних шансів щодо отримання Карти поляка є наступні позиції:

1) визнання польської мови рідною та демонстрування принаймні початкового рівня знань з польської мови на етапі першого подання про отримання Карти поляка;

2) набуття та виявлення знань зі сфер польської культури та польської історії;

3) знання, розуміння та свідоме дотримання загальноприйнятих польських традицій і звичаїв;

4) добровільне та свідоме складання у присутності консула Республіки Польща письмової декларації встановленого зразка про приналежність її підписанта до Польського Народу;

5) надання консулові Польщі належним чином отриманої та чинної на момент подачі документальної бази на підтвердження факту приналежності до польської національності або до числа осіб з польським громадянством близьких родичів претендента на Карту поляка – одного з батьків, або дідуся чи бабусі, або двох з прадідів;

6) у разі відсутності таких родичів, надання заявником довідки з діючої на території однієї з 15 держав, визначених Законом «Про Карту Поляка», польської або полонійської організації про його не менш як трирічну активну діяльність у руслі популяризації на території відповідної держави польської мови та польської культури або в сенсі зміцнення зв’язків з польською національною меншиною;

7) документальне підтвердження особою її громадянства у одній з п’ятнадцяти країн, перелік яких наведено у Законі Польщі «Про Карту Поляка», на дату подання відповідної заяви. Зазначений перелік є вичерпним і включає в себе такі держави, як: Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Грузія, Естонська Республіки, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Республіка Узбекистан, Україна;

8) особливий документ – офіційне підтвердження громадянства однієї з держав попереднього переліку, якщо польське походження особи має законну силу у контексті положень закону Республіки Польща «Про репатріацію», що набув чинності 1 січня 2001 року.

Важливо, що рівень володіння польською мовою, як і рівень щирості заявника, як і будь-яку іншу позицію, що не потребує документального підтвердження, оцінює за власним внутрішнім переконанням консул Республіки Польща під час розмови з заявником.

Варто знати, що співбесіду з претендентом на Карту поляка консул Польщі проводить виключно польською мовою. Стандартна тривалість співбесіди – до 15 хвилин.

Які права надає власникові Карти поляка Республіка Польща.

Власник Карти поляка законодавчо наділений системою прав, чіткий та вичерпний перелік яких виписаний спеціальним Законом Республіки Польща «Про Карту Поляка» у його діючій редакції.

Іноземець – громадянин однієї з 15 зазначених у Законі держав, володіючи Картою поляка, наділений такими правами:

1) важливим з фінансової точки зору правом бути звільненим від обов’язкової для загалу оплати за процедуру видачі тимчасової довгострокової візи, за якою можливий багаторазовий в’їзд на територію Польщі, або, відповідно, правом вимагати та отримати повернення вже здійсненої оплати, вдавшись до посередництва відповідного консула;

2) надзвичайно актуальним правом бути звільненим від обов’язку попередньо отримувати офіційний дозвіл на роботу у разі, якщо основною метою власника Карти поляка є саме робота на території Польщі;

3) гуманним правом на реалізацію амбітних планів щодо заснування та організації господарської діяльності в умовах польської економіки на рівних з польськими громадянами засадах;

4) правом, яке особливо цінується молоддю, а саме – правом на вступ до навчальних закладів Республіки Польща, включаючи рівень аспірантур, та навчання у цих закладах у законодавчо закріплених формах;

5) важливим для представників інтелектуальної та мистецької еліти правом брати участь у сучасних дослідженнях та творчих заходах;

6) невід’ємним соціальним правом користуватися визначеними законом Польщі послугами з охорони здоров’я у невідкладних випадках;

7) системно значущим для більшості власників Карти поляка правом на пільги у розмірі 37% при користуванні засобами громадського залізничного транспорту у пасажирських, швидкісних та експрес-поїздах на підставі одноразових квитків;

7) важливим для всього польського суспільства правом на безкоштовний вхід до державних музеїв;

8) об’єктивним правом першості у задоволенні клопотань про надання фінансової допомоги як фізичній особі, що її невідкладно потребує, з коштів, призначених державою Польща для підтримки поляків за кордоном в системах державного бюджету або бюджетів органів місцевого самоврядування;

9) соціально значущим правом на клопотання про нарахування стипендії або іншої фінансової допомоги в контексті законодавчо передбачених для іноземців витрат.

Важливо усвідомлювати, що Карта поляка надає її власникові не тільки змістовний пакет прав, але й забезпечує вищий рівень можливостей. Мова йде про те, що з 2016 року власники Карти поляка, бажаючи отримати дозвіл на постійне перебування у Польщі, можуть безкоштовно подавати документи на карту сталого побиту. До 2016 року таке подання коштувало майже 700 злотих. Разом з тим, отримання карти сталого побиту супроводжується поверненням Карти поляка, яка перестає бути чинною.

Значення такого взаємозв’язку між функціональністю Карти поляка та карти сталого побиту зросло, оскільки отримана на основі Карти поляка карта сталого побиту дозволяє іноземцеві польського походження отримати статус громадянина Республіки Польща через рік безперервного проживання в ній. Доцільно акцентувати увагу на тому, що «безперервне проживання» не означає позбавлення можливості виїзду за межі Польщі, але регламентує термін перебування за її межами протягом року очікування отримання польського громадянства.

Крім того, саме з 2016 року можливою стала процедура отримання Карти поляка у певних воєводствах Польщі іноземцями польського походження, які вже працюють або навчаються в Республіці Польща.

Резонансним є і нововведення, яке стосується процесу поєднання сімей: близькі родичі власника Карти поляка, який проживає у Польщі, за скороченою процедурою мають змогу змінювати статус таких, що тимчасово перебувають у Польщі, на статус осіб, які отримали дозвіл на постійне перебування в Республіці Польща.

Перелік документів, необхідних і достатніх для отримання Карти поляка.

Щоб сподіватися на позитивний результат від відповідного звернення до консула Республіки Польща із заявою – клопотанням, достатньо заздалегідь підготувати певний пакет документів. До такого пакету, як правило, входять:

1) письмова заява офіційно встановленого зразка з чітко визначеним змістом;

2) наявні польські документи, якими офіційно та неоднозначно засвідчується особа заявника – іноземця, що претендує на отримання Карти поляка;

3) актуальні документи, якими можливо достовірно підтвердити зв’язок заявника з його польським походженням, а саме – акти або копії актів громадянського стану; метрики хрещення; шкільні свідоцтва тощо;

4) в разі їх наявності – документи, що достовірно підтверджують факт перебування заявника у польських військових частинах під час проходження ним військової служби;

5) в разі їх наявності – документи, що незаперечно підтверджують наступне: депортацію або ув’язнення заявника з обов’язковою вказівкою на його польське походження;

6) в разі її наявності – офіційну довідку про здійснення реабілітації відносно депортованої за конкретних обставин особи заявника з обов’язковою вказівкою на її польське походження;

7) закордонний внутрішній паспорт з інформацією про те, що власник даного паспорту є поляком за національною приналежністю;

8) в разі наявності – довідка від організації, яка діє як польська або полонійна у державі з відповідного (вище наведеного) переліку, що підтверджує активність особи у процесі популяризації польської мови, у подіях, які утверджують значущість польської культури, у процесі зміцнення та покращення становища польської національної меншини у відповідній країні;

9) в разі наявності – видане у відповідності з дією закону про репатріацію рішення, яке набуло законної сили, про дійсність факту польського походження;

10) документальне підтвердження факту, що зазначені у Законі родичі (батько, мати, батьки батька або матері, прадіди) були поляками або офіційно мали статус громадянина Польщі;

11) документальне підтвердження факту громадянства однієї з 15 держав вищезазначеного переліку;

12) копія дійсного документу, що посвідчує особу.

Важливо, що при наявності особливих заслуг заявника перед Польщею консул має право на децизію без подачі заявником повного комплекту зазначених вище документів.

Що входить до змісту заяви, за якою особа може отримати Карту поляка.

Заповнюючи заяву про надання Карти поляка, необхідно в обов’язковому порядку: а) власноручно письмово зафіксувати інформацію про власне ім’я, по-батькові, прізвище у тому вигляді, як це має місце у дійсному посвідченні особи; б) вказати достовірну дату та місце народження; в) назвати свою стать (чоловік, жінка); г) чітко та детально записати адресу проживання за кордоном з абсолютним дотриманням орфографії відповідних власних назв; д) зазначити, громадянином якої країни є на основі документального підтвердження факту громадянства; е) позиціонувати себе за національністю; є) проінформувати про громадянство і національність родичів, якщо їхні дані додаються до заяви.

Важливо, що при заповненні заяви, яка є фактично клопотанням про отримання Карти поляка, має місце посилена увага консула до позиції графи «національність». Якщо заявник письмово позиціонує себе, наприклад, українцем, то мусить переконливо пояснити, з якої причини подає заяву про надання йому Карти поляка.

Як довго триває виготовлення Карти поляка

Практика надання іноземцям Карти поляка засвідчує, що її виготовлення відбувається у місячний термін. Механізм процедури такий, що після розмови заявника з консулом децизія відсилається до Варшави. З огляду на велику кількість подань на отримання Карти поляка таку тривалість виготовлення Карти варто вважати прийнятною. При цьому мова йде про отримання документу саме протягом одного місяця з дня прийняття консулом позитивного рішення, але не більше одного місяця.

Якою є вартість виготовлення Карти поляка

Карта поляка є безкоштовною. Вона видається терміном на 10 років; може бути безкоштовно поновлена у разі задоволення відповідного клопотання про продовження дії Карти поляка. Клопотання краще подавати за 3 місяці до закінчення її дії. Згідно Закону, консул (в обов’язковому порядку – за місцем проживання того, хто є заявником) виключно у контексті адміністративної процедури приймає рішення про надання Карти поляка. При цьому зазначені дії консула не підлягають консульським зборам.

Як перевірити готовність Карти поляка.

Як правило, перевірити, чи готова Карта поляка можна на відповідному інформаційному сайті в Інтернеті: http://lwow.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/informacje_konsularne/karta_polaka/odbiorkartypolaka/.

Крім того, у практиці видачі Карти поляка домінує метод інформування заявника про точну дату та час видачі у офісі відповідного консула.

Процедура отримання Карти поляка

Щоб отримати Карту поляка, необхідно особисто з’явитися до консульства, пунктуально дотримуючись дати та часу виклику. Консул або уповноважена ним особа видає Карту поляка заявникові особисто в руки, з дотриманням доречної у даних обставинах урочистості. В момент видачі статус заявника змінюється на статус власника діючої Карти поляка.

Важливо, що діти до 16 років можуть отримати Карту поляка за клопотанням батьків, якщо вони або один з них (а другий згоден з клопотанням) мають Карту поляка. В 16 років Карта поляка видається виключно за згодою того, хто її отримує. При цьому обов’язковою обставиною є і наявність належного клопотання батьків.